CM CONSULTING
ЛИДЕРЪТ В КОРПОРАТИВНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И КОНСУЛТАЦИИ

УСЛУГИ

Бизнес етикетът придобива нов смисъл в 21-ви век и в тон със световните тенденции, се изменя спрямо нуждите и разбиранията на корпоративния свят. Наличието му в социалната среда вече не налага норми, а има за цел да създаде повече комфорт в бизнес общуването. Това в днешно време означава баланс между усещането за индивидуалност и свобода – така присъщи на съвременната личност – и придобиването на умения и усет към основополагащите правила за етикет и протокол.

За да сме ви напълно полезни,  предлагаме различни варианти на нашите услуги, от които да изберете подходящите за индивидуално усвояване или за групи от хора. СМ Consulting  разработва програми , за по-доброто представяне на бизнеса ви чрез неговото лице –  хората в организацията, независимо от тяхното йерархично ниво. Нашите обучения са с гъвкав формат, изцяло съобразени с очакванията и индивидуалните нужди на участниците. Чрез тях те усвояват знания и умения по   бизнес етикет, презентационни умения и международен протокол по динамичен и интерактивен начин.

Можете да се доверите изцяло на нас и при организирането на официални вечери и корпоративни събития, за да имате гарантиран успех.

ОБУЧЕНИЯ

Бизнес етикет

Хората в една организация са тези, които допринасят за имиджа й. С поведението си  те разкриват културата и маниера на правене на бизнес в компанията. В днешния конкурентен бизнес свят професионалните умения работят в полза на организацията най-вече когато са в съчетание с познанията по бизнес етикет. Тази комбинация неминуемо ще ви открои като име спрямо  конкуренцията.

Уменията в областта на бизнес етикета са директна предпоставка за увеличаване на бизнес резултатите на компанията. Например когато служителите работещи в контакт с клиенти придобиват умения за създаване на добри взаимоотношения с клиентите, те ще се връщат при тях, защото се чувстват уважавани и ценени. Използването на бизнес етикет на работното място подобрява морала и качеството на работата, като в същото време намалява текучеството и увеличава мотивацията на хората в компанията.

Корпоративен имидж

В момента, в който срещнем непознат, на подсъзнателно ниво ние си създаваме мнение за него, основаващо се на това как той изглежда. Преценяваме го дали е привлекателен, дали е приятелски настроен, дали е с равно на нашето социално и интелектуално ниво и дори дали си заслужава да общуваме с него. Доказано е, че до  голяма степен нашият ум обработва информацията от обкръжаващата ни среда на база минал опит. Така ние често си създаваме мнение даже и за характера, темперамента, професионалните качества на даден човек още от първата секунда, в която имаме зрителен контакт.

А след като правим такива сериозни заключения за другите, използвайки само повърхностни данни и факти, е необходимо много внимателно да обмислим как ние самите изглеждаме, така че да накараме другите да мислят за нас това, което искаме.

Международен протокол и междукултурна комуникация

Не е тайна, че в днешно време конкуренцията в световния бизнес е много голяма. От ключово значение за това какво ще постигнете е усвояването и развитието на международни протоколни умения. Вие сте пратеници на фирмата, която представлявате и следва да притежаватезнания и разбиране за бизнес и социалните обичаи на хората, с които преговаряте. Това е най-важното ноу-хау, което допринася за успеха. В CM Consulting предлагаме формат, който се провежда под формата на симулация и дава възможност  на участниците да наблюдават и едновременно да общуват с представители на друга култура. Създават се ситуации, в които усещанията ни наподобяват и тези, които имаме, когато преговаряме с чужденци. Това обучение е за всякакомпания, чиято работа изисква комуникация, водене на преговори и поддържане на социални контакти на глобално ниво.

Презентационни умения

Обучението „Ако можеха да говорят“ дава умението да презентирате пред публика, без значение дали тя се състои от един или хиляда души, и да изложите позицията си убедително. Груба грешка е да се вярва, че презентациите се правят само тогава, когато има да се съобщава някаква информация, особено ако тази информация може да бъде изпратена със същия успех по мейл. Това, което прави една презентация смислена е влиянието, което тя оказва върху поведението и действията на слушателите. Твърде много презентации се свеждат само до съобщаването на някаква информация – хората седят, слушат и от време на време кимат с глави, но един час по-късно вече са забравили 80% от чутото. Ако обаче сте майстор на презентациите, ще можете да въздействате на слушателите до такава степен, че да нямат търпение да станат от местата си и да се захванат с някое от нещата, за които сте им говорили.

Executive coaching

„Успехът ражда успех, както парите раждат пари“, отбелязва Шамфор преди повече от два века. „Успехът носи проблеми, нашият предишен успех често ни пречи да постигнем още по-голям“, твърди Маршал Голдсмит.

Защо мениджърите не постигат впечатляващи успехи, след като заемат по висок пост и пред тях се разкрият по-големи възможности? С нашия коучинг ще разберете, че проблемите изобщо не се дължат на липса на знания и умения от страна на мениджърите, a на дребни поведенчески „тикове“ – лоши навици, с които ежедневно дразнят и пропъждат хората около тях на работното място. За да стигнат нов успех, просто трябва да преодолеят един-два от тях – най-вбесяващите. Звучи просто, но не е лесно.

Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching for Executives предлага гарантирани резултати, които се измерват.

направи си тест

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt