Презентационни умения

Отбележете най-точния за вас отговор от 1 до 5 (5 е най-високо). Накрая съберете точките от всяка колона.

1 Дефинирам основните си цели при планирането на презентация 1 2 3 4 5
2 Анализирам нуждите и ценностите на моята публика 1 2 3 4 5
3 Първоначално записвам основни цели, около които градя презентацията си 1 2 3 4 5
4 Изграждам увода си с цел да уловя вниманието на публиката, осигурявайки необходимата информация 1 2 3 4 5
5 Заключението и увода са свързани, като заключението включва запомнящо се послание  1 2 3 4 5
6 Визуалните средства, които ползвам са внимателно подбрани, прости, лесни за четене и въздействащи 1 2 3 4 5
7 Броят на визуалните средства подпомага, а не разсейва публиката 1 2 3 4 5
8 Използвам притеснението си, превръщайки го в ентусиазъм 1 2 3 4 5
9 Поддържам постоянен ентусиазъм, споделяйки идеите си 1 2 3 4 5
10 Упражнявам многократно презентацията си, за да мога по-спокойно да се фокусирам върху публиката 1 2 3 4 5
11 Упражнявам презентацията си в изправено положение, заедно с визуалните средства на висок глас 1 2 3 4 5
12 Поддържам контакт с очи през цялото време 1 2 3 4 5
13 Жестовете ми са естествени, а не подбудени от нервност 1 2 3 4 5
14 Гласът ми е силен и ясен, а не монотонен 1 2 3 4 5
15 Подготвям отговори на очаквани въпроси предварително и упражнявам отговорите им 1 2 3 4 5

 Ако резултатут Ви е 75-65 – вие сте изкусен презентатор и имате нужда да поддържате нивото си с честа практика.

Ако резултатут Ви е 65-55 – имате потенциала да станете високо ефективен презентатор.

Ако резултатут Ви е 55-45 – трябва да обърнете внимание върху по-силно въздействие на публиката.

Ако резултатут Ви е 45-35 – драматично трябва да се подобрите.

Ако резултатут Ви е по-малко от 35 – запретнете ръкави, няма да е лесно, но ако опитате можете да имате невероятен успех.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt