In
Posted

Клиенти

Сред индивидуалните клиенти на компанията са управители на български и международни фирми и политици. Кристина Крънчева е известен лектор с дългогодишна практика. Нейните обучения и семинари са [...]

Моят имидж

Отбележете най-точния за вас отговор на скалата от 1 до 10. Накрая съберете точките от всяка колона. 1. Външният ми вид не прави добро първо впечатление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Външният ми вид прави [...]

page 1 of 3