In Без категория
Отбележете най-точния за вас отговор от 1 до 5 (5 е най-високо). Накрая съберете точките от всяка колона.
1.Дефинирам основните си цели при планирането на презентация
2.Анализирам нуждите и ценностите на моята публика
3.Първоначално записвам основни цели, около които градя презентацията си
4.Изграждам увода си с цел да уловя вниманието на публиката, осигурявайки необходимата информация
5.Заключението и увода са свързани, като заключението включва запомнящо се послание
6.Визуалните средства, които ползвам са внимателно подбрани, прости, лесни за четене и въздействащи
7.Броят на визуалните средства подпомага, а не разсейва публиката
8.Използвам притеснението си, превръщайки го в ентусиазъм
9.Поддържам постоянен ентусиазъм, споделяйки идеите си
10.Упражнявам многократно презентацията си, за да мога по-спокойно да се фокусирам върху публиката
11.Упражнявам презентацията си в изправено положение, заедно с визуалните средства на висок глас
12.Поддържам контакт с очи през цялото време
13.Жестовете ми са естествени, а не подбудени от нервност
14.Гласът ми е силен и ясен, а не монотонен
15.Подготвям отговори на очаквани въпроси предварително и упражнявам отговорите им

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt